Poczta

POCZTA

Od ponad 200 lat poczta w Krobi mieści się w tym samym budynku.

Widok z lat 50
Widok z roku 1928
Pracownicy poczt w latach międzywojennych

W latach 70/80/90, gdzie dostęp do telefonów był ograniczony poczta w Krobi świadczyła usługi telefoniczne. Zamawiać było można rozmowy międzymiastowe. Popularne również były telegramy- czyli krótkie wiadomości tekstowe nadawane „Przy okienku”.

Sortowanie listów odbywało się w specjalnie przeznaczonej do tego sortowni na wprost od wejścia na pocztę.