Strzelnica

STRZELNICA

W roku 1923 powstało w Krobi Kurkowe Bractwo Strzeleckie. Członkami byli mieszczanie, rzemieślnicy i urzędnicy. Hasłem przewodnim organizacji było „Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie”.

Pierwszym zielonoświątkowym Królem Kurkowym B.K. Krobia A.D.1924 został Józef Polcyn, właściciel dużego warsztatu ślusarskiego. Radość domowników i całej ulicy Kobylińskiej z tego wydarzenia nie miała granic. W niedzielę 24 sierpnia 1924 roku obchodzono uroczystość poświęcenia Sztandaru i Strzelnicy.

Fotografia Bractwa Kurkowego Krobia z roku 1928 (Źródło: :: Bractwo Kurkowe w Krobi :: (krobia.pl))

Dziesięć lat później dobudowano drugą strzelnicę, która służyła organizacji „Strzelec” i młodzieży z Przysposobienia Wojskowego. Strzelnica co jakiś czas rozbrzmiewała salwami karabinowymi, a w „Pańskim Sadzie” dla licznej publiczności przygrywała orkiestra.

Dwa tygodnie przed napaścią hitlerowską na Polskę w dniach 13-15 sierpnia 1939 r. odbyło się w Krobi strzelanie o tytuł Króla Kurkowego Okręgu Leszczyńskiego. Godność Króla Kurkowego wystrzelał brat Edmund Weigt z Leszna. Wybuch II wojny światowej położył kres działalności bractwa. Niemcy skonfiskowali broń i przejęli strzelnicę. Po zakończeniu wojny, która przerwała działalność bractwa odbyły się zebrania braci kurkowych w celu wznowienia działalności. Władze komunistyczne zakazały jednak działalności organizacji jako nie mieszczącej się w zachodzących w Polsce zmianach ustrojowych. 6 stycznia 2005 roku po kilku miesiącach starań reaktywowano działalność Bractwa Kurkowego w Krobi.

Po 66 latach w dniu 09 lipca 2005r. odbył się pierwszy Turniej o Króla Kurkowego BK w Krobi. Uroczystość odbyła się na strzelnicy zaprzyjaźnionego Bractwa Kurkowego w Jutrosinie. Pierwszym po reaktywacji bractwa Królem Kurkowym BK Krobia AD 2005 został Sławomir Bukowski.

W 2014 roku strzelnica została odbudowana i służy gównie jako jako siedziba obecnie działającego bractwa kurkowego.