Integracja

Jesteśmy po to, by integrować małe społeczności zachęcając je do udziału w wydarzeniach naukowych, kulturalnych czy sportowych. Prowadzimy działania w celu integracji różnych grup społecznych, osób o ciekawych zainteresowaniach i wiedzy.