Kultura

Duże ośrodki i miasta posiadają nieograniczony dostęp do kultury. Male społeczności mają z tym problem. Naszym zadaniem jest szerzenie dostępu do kultury w mniejszych miejscowościach i wsiach. Muzyka, kino, teatr – to nasz priorytet w drodze do poprawienia jakości życia ludzi, którzy nic mają warunków do obcowania z kulturą na co dzień.