Historia Krobi

W puszczy krobskiej, nad rzeczką Granicą wybudował gród kasztelana prawdopodobnie Bolesław Chrobry.

Na podgrodziu Starej Kasztelanii powstało miasto, które uzyskało prawa miejskie w 1286 r.

Krobia podobnie jak i inne miasta Wielkopolski było otoczone wałami i fosą. Wstępu do miasta strzegły cztery bramy:

• Poznańska (lub gostyńska) – ustawiona tuż obok kościoła farnego, nad rzeką Strugą (Granicą),

• Kaliska – przecinająca obecną ul. Kobylińską za budynkiem poczty,

• Wrocławska – przecinająca ul. Jutrosińską tuż przed kościołem św. Ducha,

• Poniecka – przecinająca ul. Powstańców Wielkopolskich tuż za parkiem wokół kościoła farnego, dawniej ul. Kolejową, a jeszcze wcześniej ul. Poniecką.

Porównanie map Krobi z 1796r. i 2022r. :