Cmentarz żydowski

Cmentarz żydowski

W Krobi istniała dzielnica żydowska (dzisiejszy tzw. Haimat). Pozostałością po mieszkańcach pochodzenia Żydowskiego jest cmentarz żydowski przy wyjeździe na Gostyń. Cmentarz żydowski, położony przy ul. Mickiewicza, został założony w drugiej połowie XIX wieku. Pierwsi Żydzi zaczęli sprowadzać się do miejscowości w 1833 roku. W 1921 roku Krobia była zamieszkała w 5% przez ludność żydowską. Ostatni pochówek na terenie cmentarza odbył się w 1935 roku. Do dzisiaj nie zachowały się żadne fragmenty nagrobków. Powierzchnia kirkutu wynosi 0,9 ha.

Trzeba w tym miejscu dodać, że w Krobi była też synagoga, ufundowana ze składek wiernych w połowie XIX w. przy ul. Rynek 4. Synagoga była użytkowana do około 1920 r. W 1934 r. mimo protestów krobskich Żydów, obiekt został sprzedany Franciszkowi i Jadwidze Sikorskim, którzy wcześniej użytkowali już parter tego budynku. Obiekt rozebrano w 1993 r. Wyposażenie synagogi jest prawdopodobnie w rękach prywatnych. W latach trzydziestych pozostały w mieście tylko cztery rodziny żydowskie.