Jadamowo

Wieś JADAMOWO

Kolejne pożary miasta w XIX wieku spowodowały, że nakazano likwidację wszystkich stodół w mieście i trzeba było je przenieść na tereny wolne od miejskiej zabudowy, do zachodniej części miasta, gdzie dawniej była wieś Jadamowo (teren wokół byłego biurowca, GS, obecnie siedziba Krobskiego Centrum Usług Wspólnych i Stacja Kontroli Pojazdów przy obwodnicy, w kierunku Kokoszek/Pudliszek). Wystawiono wówczas kilkadziesiąt nowych stodół.