Pałac Arcybiskupi

Pałac Arcybiskupi

Pod koniec XIX wieku wybudowano pałac, który był letnią siedzibą biskupów poznańskich.

W 1937 roku zamieniony przez kardynała Augusta Hlonda na dom rekolekcyjny. Dziś budynek nieco zmieniony – pozbawiony wieżyczki od strony zachodniej. Mieści się w nim biuro parafialne i mieszkania wikariuszy.

Kiedyś, jeszcze w latach 70 w budynku przeprowadzane były lekcje religii, gdyż ta nie mogła być realizowana w szkołach publicznych.

W budynku funkcjonowało również przedszkole. Kuchnia przedszkolna znajdowała się w piwnicach. Działały dwie sale przedszkolne.

Kaplica świętego Walentego.

Obok kościoła pw. św. Mikołaja, po stronie południowej, w parku znajdowała się jeszcze w XVII wieku kaplica św. Walentego, ale groziła zawaleniem, więc w 1667 roku ją rozebrano. Nie potrafimy podać, kiedy postawiono dom parafialny w parku, a obok nową kaplicę św. Walentego, która przetrwała do przełomu XIX i XX wieku. Rozbudowano ją na początku XX wieku.

Wg zapisków z 1667 roku kapliczka była bardzo zrujnowana i miała tylko jeden ołtarz z obrazem świętego Walentego na drzewie malowanym.

Grota Matki Boskiej

W połowie XIX w. po ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Marii Panny oraz objawień Matki Boskiej w Lourdes zaczęły powstawać obiekty upamiętniające te ważne dla kościoła wydarzenia. Jedną z częściej spotykanych były groty przedstawiające widzenie
św. Bernadety Soubirous tzw. groty Matki Bożej z Lourdes. Również w Krobi taka grota istniała tuż obok kościoła.