Spichlerz / Stajnia pocztowa

SPICHLERZ / STAJNIA POCZTOWA

Tuż obok poczty znajdowała się stajnia dla koni pocztowych.

W tym samym budynku gromadzono również zboża oraz słomę.

Wyprzęgalnia koni

U wylotu ulicy Szkolnej znajdowała się stajnia z wyprzęgalnią koni. Tutaj bowiem, w połowie drogi między Poznaniem a Wrocławiem mieściła się stacja dyliżansowa w obecnym domu pana Józefa Piotrowskiego. Była to stajnia dla wymiany utrudzonych koni, drobnych napraw uszkodzonych powozów. Tu także podkuwano konie w warsztacie kowalskim pana Szczepaniaka.