Stara gazownia

Stara gazownia

Została zbudowana w roku 1910. Produkcję zaprzestano w roku 1976. Przez wiele lat straszyła swoim opustoszałym stanem. Dzięki dofinansowaniu na rewitalizację miasta stara gazownia otrzymała nowe funkcje. Znajduje się tam obecnie Krobskie Centrum Usług Społecznych.

Budynek gazowni to przykład architektury przemysłowej z początków XX wieku. Od polowy lat 70-tych obiekt nieczynny, w coraz gorszym stanie technicznym, z groźbą wyburzenia. Nie ulega wątpliwości, uwzględniając stan techniczny sprzed rozpoczęcia prac, że bez podjęcia rewitalizacji obiekt ten nie wytrzymałby próby czasu i bezpowrotnie zniknąłby zarówno z przestrzeni miejskiej Krobi, ale też jako materialne dziedzictwo dawnego przemysłu gazowniczego na ziemiach polskich. Pozostał również obok budynku oryginalny, o stalowej konstrukcji, zbiornik na gaz, których już niewiele jest w Polsce. Większość zbiorników gazowych zostało zbudowane przez firmę „Cegielski” z Poznania.

Zdj. Michał Zalas
Zdj. Michał Zalas