Szkoła Podstawowa

SZKOŁA PODSTAWOWA

Rok szkolny 1966/67 był szczególny, przełomowy, gdyż rozpoczęła się realizacja nauczania w ośmioletniej szkole podstawowej. Naukę rozpoczęło pięciuset sześćdziesięciu sześciu uczniów w osiemnastu oddziałach. Jednak warunki pracy w szkole na fosie, zwanej „Starą szkołą”, z roku na rok pogarszały się. Ze względu na bezpieczeństwo, po zamknięciu obiektu, kontynuowano nauczanie w sześciu punktach miasta, szkoła funkcjonowała na dwie zmiany. Rozpoczęto starania o budowę nowej szkoły. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu rodziców uczniów, staraniom ówczesnego Komitetu Rodzicielskiego oraz władz miasta, uzyskano zezwolenie i fundusze na uruchomienie nowej placówki. W 1976 roku rozpoczęto budowę, która trwała 3 lata.

3 września 1979 roku, ku radości uczniów, nauczycieli i rodziców, oddano do użytku obiekt stojący na otwartej, szerokiej przestrzeni z 24 izbami lekcyjnymi, 2 salami gimnastycznymi i kompleksem boisk sportowych. Naukę w Zbiorczej Szkole Gminnej w Krobi rozpoczęło 687 uczniów z Krobi oraz okolicznych wiosek. Uczniowie od początku byli dowożeni autobusem szkolnym. W nowej szkole rozpoczęło pracę 30 nauczycieli. Dyrektorem Zbiorczej Szkoły Gminnej został pan mgr Lechosław Rogasik, zastępcą pan mgr Stanisław Ratajski. dyrektorem Szkoły Podstawowej w Krobi pan Jan Bem.

Nowa szkoła kontynuowała dobre tradycje poprzedniej placówki. To m.in. duże zaangażowanie nauczycieli w podnoszeniu poziomu nauczania, troska o wzbogacanie bazy dydaktycznej- zarówno klasopracowni, jak i terenu wokół szkoły, np. poprzez budowę ogródka geograficznego. Powstanie Szkolnej Izby Pamięci- swoistego muzeum szkolnego, to dowód troski o wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu i regionalnych tradycji. Wkrótce też powstaje szkolny zespół biskupiński, kultywujący dawne tradycje biskupizny, poprzez taniec, śpiew i piękne stroje.

W końcu roku szkolnego 1980/81 zmienia się dyrektor Zbiorczej Szkoły Gminnej w Krobi, zostaje nim pan mgr Stanisław Szal.

Od początku istnienia szkoły, widać było na co dzień duże zaangażowanie rodziców. W grudniu 1981 roku , na wniosek ogółu rodziców, zawieszono krzyże we wszystkich izbach lekcyjnych. Kontynuowane były sprawdzone działania współorganizowania imprez dla uczniów. Wspólnie też podjęto decyzję, że nowa piękna szkoła powinna mieć patrona. W roku szkolnym1981/82, grono pedagogiczne, uczniowie, jak również rodzice, uczestniczą w przygotowaniach do nadania szkole imienia -geologa światowej sławy, syna krobskiej ziemi prof.. Józefa Zwierzyckiego. Początkiem tej idei było pismo przedstawicieli Katedry Geologii Stratygraficznej Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 maja 1961 roku, wystosowane do ówczesnej Miejskiej Rady Narodowej w Krobi, w którym pracownicy naukowi katedry dziękują za udział w pogrzebie prof. Józefa Zwierzyckiego. Jednocześnie wyrażają prośbę o uczczenie zmarłego w Jego rodzinnym mieście, poprzez nazwanie Jego imieniem ulicy lub szkoły.

Rok szkolny 1981/82 nazwany Rokiem Patrona Szkoły, wypełnia wiele zadań przybliżających społeczności szkolnej postać prof. Józefa Zwierzyckiego. To także rok nawiązania współpracy z Instytutem Nauk Geologicznych przy Uniwersytecie Wrocławskim oraz z rodziną Patrona.

15 maja 1982 roku szkoła przyjęła imię geologa, krobianina prof. Józefa Zwierzyckiego. Od tej pory społeczność szkolna rozwija owocną współpracę
z Instytutem Nauk Geologicznych – miejscem pracy Patrona szkoły. Zadanie to podejmują i rozwijają z dużym zaangażowaniem kolejni dyrektorzy szkoły. 1 września 1984 roku na dyrektora szkoły zostaje powołany pan mgr Zygmunt Nowacki, wicedyrektorem zostaje pani mgr Domicela Skrzypalik. Do tradycji obchodów Święta Patrona wpisują się na stałe spotkania pracowników naukowych instytutu z uczniami. Uczniowie odwiedzają co roku miejsca związane z życiem i pracą Patrona we Wrocławiu. Szkolna Izba Pamięci Narodowej, biblioteka oraz sala geograficzna, wzbogacone zostają
o eksponaty podarowane przez wrocławską uczelnię. W roku 1985 uruchomiono czytelnię przy bibliotece. Odtąd miejsce to wykorzystywane jest aktywnie w procesie samokształcenia uczniów.

https://gimkrobia.pcdn.edu.pl/
Zdj. Michał Zalas