Gazowy, ciekły, stały

Do doświadczenia będziesz potrzebować:

  • 3 kubeczki jednorazowe
  • żwir/ piasek/ kamienie
  • wodę

Doświadczenia wykonuj w obecności osoby dorosłej. MIŁEJ ZABAWY!!!