Druk 3D (2/3): Materiały wykorzystywane w metodzie FDM

Kolejny odcinek opowiadający o materiałach wykorzystywanych w metodzie FDM druku 3D.

Projekt współfinansowany ze środków Działaj Lokalnie 2020